Nghiên cứu: Các chu kỳ thị trường giảm cho thấy những người nắm giữ dài hạn đầu hàng và sau đó tích lũy

Việc xác định độ dài của một chu kỳ thị trường đòi hỏi phải xem xét các hành vi trong quá khứ của những người tham gia. Khi nói đến Bitcoin, có hai xu hướng chính thay đổi hướng chuyển động giá của nó – người nắm giữ dài hạn (LTH) và người nắm giữ ngắn hạn (STH).

Người nắm giữ dài hạn được định nghĩa là những địa chỉ đã giữ Bitcoin lâu hơn 155 ngày. Họ thường được coi là “những nhà đầu tư thông minh” trong lĩnh vực này, vì phần lớn trong số họ chịu được sự biến động của thị trường và quản lý để tích lũy ở đáy và bán ở đỉnh.

Những người nắm giữ ngắn hạn là những địa chỉ đã nắm giữ Bitcoin dưới 155 ngày và được coi là nhóm nhạy cảm hơn về giá bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động.

Nhìn vào hành vi của LTH và STH càng chứng minh điều này. Kể từ năm 2010, những người nắm giữ dài hạn đã mua BTC mỗi khi giá của nó bị đẩy xuống và bán ở hầu hết mọi mức đỉnh.

Hành vi của người nắm giữ dài hạn và người nắm giữ ngắn hạn (Nguồn: Glassnode)

Những thay đổi gần đây về vị thế ròng của những người nắm giữ dài hạn cho thấy họ đang đầu hàng. Sự sụt giảm của Bitcoin, gây ra bởi sự sụp đổ của Terra (LUNA) và cuộc khủng hoảng Celsius, đã khiến nhiều LTH phải bán các vị thế của họ.

Tuy nhiên, các LTH bán các vị thế của họ thường được coi là dấu hiệu của đáy thị trường.

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt bán tháo bắt đầu vào tháng 5 đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 7 và hiện đang giảm dần. Biểu đồ bên dưới minh họa sự thay đổi vị trí của những người nắm giữ dài hạn, với các điểm nổi bật màu đỏ cho thấy sự giảm vị thế tổng thể và các điểm nổi bật màu xanh lá cây cho thấy sự gia tăng số lượng nắm giữ của họ.

Thay đổi vị trí ròng của những người nắm giữ dài hạn vào năm 2022 (Nguồn: Glassnode)

Thu nhỏ cho thấy các giai đoạn khác đã thúc đẩy những người nắm giữ dài hạn bán bớt số cổ phiếu nắm giữ của họ. Vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu phá hủy thị trường toàn cầu, những người nắm giữ lâu dài đã đầu hàng vì sợ hãi và không chắc chắn. Sự đầu hàng của họ đã gây ra một đợt giảm giá mạnh mà phải đến tháng 7 năm đó mới phục hồi.

Đợt bán tháo lớn tiếp theo xảy ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, với việc Bitcoin đang trong chu kỳ tăng giá, việc bán tháo có nghĩa là những người nắm giữ dài hạn đang thu được lợi nhuận đáng kể.

Sự đầu hàng mà chúng ta đã thấy bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 vẫn đang tiếp diễn. Giống như vào tháng 3 năm 2020, sự đầu hàng này cũng đã gây ra một đợt giảm giá lớn, đẩy Bitcoin xuống mức 20.000 USD vào tháng 5. Và mặc dù chúng ta đã thấy lượng bán giảm dần kể từ tháng 8 bắt đầu, nhưng tỷ lệ tích lũy vẫn còn nhỏ.

Chúng ta vẫn chưa biết liệu đây có phải là sự bắt đầu của một giai đoạn tích lũy khác hay không và liệu mức tăng nhỏ trong tỷ lệ tích lũy có vượt qua bán tháo hay không. Nếu các chu kỳ giảm trước đó lặp lại, giá Bitcoin có thể tăng dần, sau đó là sự gia tăng số lượng BTC được tích lũy bởi LTH.

Những thay đổi trong tổng nguồn cung do những người nắm giữ dài hạn nắm giữ (Nguồn: Glassnode)

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN