Người nắm giữ Bitcoin rút tiền từ các sàn giao dịch “nhiều hơn bao giờ hết”

Các nhà đầu tư Bitcoin đã điên cuồng rút Bitcoin của họ ra khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo của Arcane Research trong một tweet được xuất bản gần đây. Glassnode cũng nói thêm rằng số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch đã đạt mức thấp nhất trong 4 năm.

“Rút Bitcoin nhiều hơn bao giờ hết”

Nhóm Nghiên cứu Arcane đã truyền bá thông tin về các luồng tiền ra khổng lồ từ các sàn giao dịch mà họ đã nhận thấy kể từ đầu năm.

Dòng tweet nêu lên một lý do có thể cho điều này: sự sụp đổ của các công ty cho vay tiền điện tử lớn vào đầu mùa hè này – Celsius, Babel Finance và Vauld – sau khi gặp vấn đề về thanh khoản. Đây là thời điểm các đợt rút tiền lớn nhất bắt đầu so với những đợt diễn ra trước tháng 5.

Dòng tweet nói rằng người dùng đã rút Bitcoin từ các sàn giao dịch “nhiều hơn bao giờ hết”. Bên cạnh đó, Arcane Research đề cập rằng các vấn đề với người cho vay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng và cho rằng họ có thể đang mất niềm tin vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 6, 119.000 BTC đã được chuyển khỏi các sàn giao dịch. Vào tháng 7, họ đã rút 96.000 BTC và vào tháng 8, cho đến nay 65.000 BTC đã bị loại bỏ.

Trước mùa hè, lượng BTC lớn nhất bị chuyển đi từ các sàn giao dịch là 71.000 BTC.

Theo Glassnode, số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đã đạt mức thấp nhất trong 4 năm là 2.342.202.837 BTC.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN