Nhiều quỹ đầu cơ hơn đang đổ tiền vào crypto bất chấp sự biến động

Trong số các quỹ đầu cơ truyền thống được khảo sát, 38% đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, tăng từ 21% một năm trước đó. 

Theo Báo cáo Quỹ phòng hộ tiền điện tử toàn cầu lần thứ 4 năm 2022 của PwC, sự biến động trong lĩnh vực crypto đã không ngăn cản nhiều quỹ đầu cơ truyền thống đầu tư vào tiền điện tử.

John Garvey, lãnh đạo dịch vụ tài chính toàn cầu tại PwC Hoa Kỳ, cho biết: “Sự sụp đổ gần đây của Terra đã chứng minh những rủi ro tiềm ẩn trong tài sản kỹ thuật số. Sẽ tiếp tục có sự biến động, nhưng thị trường đang trưởng thành, cùng với đó không chỉ có nhiều quỹ đầu cơ tập trung vào tiền điện tử hơn, AuM cao hơn, mà còn có nhiều quỹ truyền thống hơn tham gia vào không gian tiền điện tử. ”

Trong số các quỹ đầu cơ truyền thống được khảo sát, 38% đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, tăng từ 21% một năm trước đó. 

Số lượng các quỹ phòng hộ tiền điện tử chuyên nghiệp được ước tính là hơn 300 trên toàn cầu, với tốc độ thành lập của họ đang tăng nhanh trong suốt hai năm qua.

Theo báo cáo, 57% quỹ có dưới 1% tổng tài sản được quản lý (AuM) là tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, 20% các quỹ có tài sản kỹ thuật số chiếm từ 5% đến 50% AuM.

Hơn nữa, 2/3 quỹ hiện đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có ý định triển khai thêm vốn vào cuối năm nay.

Đối với các quỹ đầu cơ tiền điện tử chuyên nghiệp được khảo sát, AuM trung bình tăng hơn gấp đôi, từ 23 triệu đô la năm trước lên khoảng 59 triệu đô la.

Từ năm 2020 đến năm 2021, tỷ lệ quỹ phòng hộ tiền điện tử có AuM vượt quá 20 triệu đô la đã tăng từ 46% lên 59%.

Các quỹ đầu cơ tiền điện tử tiếp tục đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp sự biến động. Báo cáo của PwC cho biết quỹ tiền điện tử trung bình đã tăng + 63,4% vào năm 2021.

Số lượng các nhà quản lý quỹ đầu cơ truyền thống không đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đang giảm xuống, từ 79% một năm trước xuống còn 62%.

Sự không chắc chắn về quy định dường như là vấn đề then chốt đối với các quỹ đầu cơ, cho dù họ hiện đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số hay không. 

89% các nhà quản lý quỹ đầu tư hiện đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số cho rằng thiếu sự rõ ràng về quy định và thuế là thách thức hàng đầu. 

Đối với các nhà quản lý hiện không đầu tư vào tiền điện tử, sự không chắc chắn về quy định được xếp là trở ngại chính tới 83%.