Ông Lương Trí Thìn và 1 thành viên HĐQT của Đất Xanh Service bất ngờ xin từ nhiệm

Bên cạnh đó Tập đoàn Đất Xanh đã gửi thư đề cử ông Dương Văn Bắc và ông Trần Quốc Thịnh làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services. 

Ngày 19/4, Đất Xanh Service (DXS) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm từ ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu.

Đơn từ nhiệm của ông Lương Trí Thìn – Thành viên HĐQT HĐQT Dat Xanh Services cho biết năm 2021, Tập đoàn Đất Xanh đã thực hiện tái cơ cấu sang mô hình Holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín gồm 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn: Phát triển bất động sản, Dịch vụ bất động sản, Xây dựng, Đầu tư – Tài chính, Công nghệ. Do đó, ông muốn từ nhiệm để tập trung vào xây dựng và phát triển 5 mảng này, thực hiện mục tiêu chiến lược tại Tập đoàn Đất Xanh.

Trong khi đó, ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Đất Xanh Service cũng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Tập đoàn Đất Xanh đã gửi thư đề cử ông Dương Văn Bắc và ông Trần Quốc Thịnh làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services.

Bên cạnh nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT, những nội dung chính sẽ được lấy ý kiến cổ đông trong ĐHĐCĐ năm nay (ngày 23/4) là phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó, DXS đặt mục tiêu Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 8.400 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 92% và 132% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế