SHIB vượt qua FTT trong danh sách 10 đồng coin hàng đầu được cá voi hold

Trong hai ngày qua, cộng đồng Shiba Inu đã loại bỏ một lượng SHIB đáng kể.

Trong khi đó, SHIB đã vượt qua FTX Token, lấy lại vị trí trong top 10 tiền điện tử lớn nhất được nắm giữ theo giá trị USD trong 24 giờ qua.

Trong hai ngày qua, SHIB Army đã chuyển tổng cộng 315,7 triệu đồng Shiba Inu sang ví chết.

Đốt token là một biện pháp thông thường để giảm lượng tiền điện tử đang lưu hành và do đó làm tăng giá trong dài hạn.

Nền tảng dữ liệu trực tuyến WhaleStats, cho biết Shiba đã vượt qua FTX Token (FTT) trong danh sách các đồng coin được cá voi hold nhiều nhất.

Tuy nhiên, cùng với đó, tổng số SHIB mà những con cá voi này nắm giữ đã giảm nhẹ xuống dưới 400 triệu USD. SHIB hiện đang ở vị trí thứ ba, FTT giữ vị trí thứ tư.

100 cá voi đứng đầu trên chuỗi Ethereum nắm giữ số Shiba Inu trị giá 391.244.610 đô la, trong khi trước đó số tiền này đã từng vượt quá 500 triệu đô la, hoặc thậm chí 1 tỷ đô la, trước khi thị trường gấu bắt đầu.

Đối với FTX Token, tổng số tiền này mà cá voi sở hữu hiện tại là $328.626.696, chiếm 9,28% danh mục đầu tư bao gồm của họ. SHIB chiếm 11,7% trong số đó.

Chủ sở hữu của ví “BlueWhale0079”, đã mua khoảng 500 tỷ SHIB trong tháng này, đồng thời mua 250.000 FTX, được định giá là 6.112.500 USD.

Con cá voi này hiện xếp thứ 410, theo thang điểm WhaleStats.