Số lượng địa chỉ ví Bitcoin có chứa một BTC trở lên tăng vọt

Trong tuần qua, số lượng địa chỉ ví Bitcoin có chứa một BTC trở lên đã tăng 13.091. Còn được gọi là “wholecoiners”, những địa chỉ này đã tăng lên 865.254.

Số lượng wholecoiners đã tăng vọt trong hành động giá đi xuống, được đánh dấu bởi Glassnode:

Kể từ ngày 10 tháng 6, Số lượng wholecoiners đã tăng vọt. Nguồn: Glassnode

Trong 10 ngày qua, kể từ khi BTC giảm xuống còn 30.000 USD, hơn 14.000 wholecoiners đã tham gia vào mạng lưới.

Ngoài ra, số lượng địa chỉ có 0,1 BTC (2.000 USD) trở lên cũng đã bắt đầu chạy theo hình parabol trong 10 ngày qua.

Số lượng địa chỉ chưa 0,1 BTC trở lên cũng tăng mạnh. Nguồn: Glassnode

Ngược lại, số lượng ví chứa hơn 100 BTC đã giảm 136 ví so với cùng kỳ. Theo suy luận, ví “cá voi” (địa chỉ ví Bitcoin lớn) có thể đang bán BTC của họ.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN