Sự kiện Super Listing của The Parallel sẽ được diễn ra vào ngày 28/12/2021

Thời khắc mà chúng ta chờ đợi đã tới rất gần, Parallese!

Đây là cơ hội tuyệt vời để các Parallese lần đầu được trả nghiệm Metaverse của The Parallel! Sự kiện TGE của The Parallel đang đếm ngược đến thời gian diễn ra, hãy đặt thông báo để đừng bỏ lỡ.

Chi tiết sự kiện

  • Thời gian: 13:00 UTC (20:00 PM) vào ngày 28/12/2021
  • Địa điểm: theparallel.io
  • Giải thưởng: 55,000 PRL

Có những gì sẽ diễn ra trong sự kiện độc đáo này?

  • Hé lộ thời điểm niêm yết Token PRL tại  Pancake Swap & KyberSwap
  • Sự kiện đẳng cấp với công nghệ  3D, AR & VR sẽ giới thiện về tầm nhìn vũ trụ Metaverse của The Parallel
  • Super Airdrops với tổng giải thưởng 55,000 PRL từ giờ đến khi diễn ra sự kiện

X1K Ventures tự hào là đơn vị nhận được lời mời của The Parallel. Hãy cùng theo dõi để có thể chào đón một vũ trụ Metaverse của The Parallel.

#TheParallel #Super_Listing_Event #Metaverse #PRL

Parallel – Một vụ trụ Metaverse vô hạn