Altcoin

Justin Sun được airdrop token Eigen trị giá 30 triệu USD

Eigen Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, đã thông báo vào ngày 10 tháng 5 rằng quy trình claim airdrop Season 1 cho giao thức restaking EigenLayer đã bắt đầu.