Cập nhật thị trường

Bitcoin tăng lên 71 nghìn đô la khi dòng tiền giao dịch ETF giao ngay tăng lên

Các nhà phân tích dự kiến niềm tin thị trường sẽ được khôi phục khi Bitcoin tăng lên 71.000 đô la. Giá Bitcoin đã tăng lên 71.000 đô la vào thứ ba trong bối cảnh mua giao ngay và mua quỹ giao dịch hối đoái BTC (ETF) tăng lên, khiến cộng đồng tiền điện tử […]