Khác

DFINITY ra mắt API để tăng cường khả năng tương tác của blockchain

DFINITY Foundation, được biết đến với các hoạt động trên blockchain Internet Computer, đã công bố vào ngày 22 tháng 5 sự ra mắt của EVM RPC và stablecoin mới, ckUSDC. Các sáng kiến nhằm thúc đẩy khả năng tương tác trên nhiều blockchain và mở rộng tiện ích tài chính phi tập trung (DEFI) […]