Sàn giao dịch

PancakeSwap hoàn trả phí giao diện (interface fees) cho người dùng Uniswap

PancakeSwap đã bắt đầu triển khai chiến dịch hoàn trả phí giao diện (interface fees) cho các nhà giao dịch đã phải chịu phí trên Uniswap từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ hoàn lại tiền cho những nhà giao dịch có khối lượng khớp1:1 trên […]