DeFi

Startup được Binance hậu thuẫn BounceBit tiết lộ lộ trình

BounceBit đã công bố lộ trình phổ cập hóa các cơ hội lợi nhuận cao trong đầu tư Bitcoin bằng cách hợp nhất tài chính tập trung và phi tập trung. BounceBit, một công ty khởi nghiệp restaking Bitcoin mới được Binance hỗ trợ, đã tiết lộ lộ trình cho năm 2024, nêu rõ các […]