Multi-chain

Subsquid thông báo ra mắt token SQD

Subsquid đang chuẩn bị ra mắt token gốc của mình: SQD vào ngày thứ sáu 17 tháng 5, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ lập chỉ mục tiền điện tử.