Chính sách

Digital Chamber chỉ trích SEC về việc gửi thông báo Wells tới Robinhood Crypto

Digital Chamber, một hiệp hội thương mại lĩnh vực tài sản số vừa đưa ra những chỉ trích SEC vì đã đưa ra thông báo Wells – một thông báo từ SEC cho biết họ có kế hoạch khảo sát một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể để xác định xem liệu họ có […]