Tam quốc Stablecoin diễn nghĩa – Hít hà drama Binance – Paxos – Tại sao BUSD depeg?

Drama về BUSD và chính quyền Mỹ thời gian qua chắc chắn là chủ đề nóng nhất thị trường.

Dưới những áp lực lớn từ chính quyền Mỹ, liên minh Paxos -BUSD – Binance đã bị đặt dưới áp lực rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ đạo khiến cho lượng tiền rút khỏi Binance tăng trở lại vì cuộc đàn áp Paxos – BUSD.

Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Coin68TV đi tìm hiểu về drama của Binance – Paxos và liệu việc BUSD depeg sẽ có ảnh hưởng thế nào đến thị trường?