The Merge của Ethereum có thể xảy ra sớm hơn dự kiến

Các nhà phát triển Core Team của Ethereum đã đồng ý rằng The Merge có thể diễn ra sớm hơn một vài ngày so với dự kiến ​​trước đây.

The Merge sẽ đánh dấu sự chuyển đổi của Ethereum sang thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần và được cho là sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm 2022.

The Merge được ấn định vào ngày 19 tháng 9, nhưng có vẻ như nó có thể đến sớm hơn dự kiến.

Các nhà phát triển cốt lõi như Terence Tsao – đồng sáng lập Prysmatic Labs và Tim Beiko, đã đồng ý rằng The Merge có thể diễn ra khi Tổng độ khó đầu cuối (TTD) đạt 58750000000000000000000.

Điều này có thể xảy ra ngay sau ngày 15 tháng 9.

Trong khi đó, ngày hôm qua, Goerli – testnet cuối cùng đã chuyển đổi thành công bằng chứng cổ phần.

Điều này đưa dự án tiến gần hơn đến việc nâng cấp mainnet được mong đợi từ lâu, có thể xảy ra sớm hơn một chút so với dự kiến.