Thợ đào đã gửi 4400 BTC đến Binance: Giao dịch lớn thứ 4 trong hai tháng qua

Một vài ngày trước, một thợ đào đã gửi một con số khổng lồ 4.400 BTC đến Binance. Đây dường như là giao dịch lớn thứ tư từ các thợ đào đến các sàn giao dịch trong hai tháng qua.

Đồng thời, phân tích cho thấy rằng Bitcoin có thể đã ở gần vùng đáy, mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng về thời điểm thị trường tăng giá tiếp theo có thể diễn ra.

  • 4.400 BTC đã được chuyển từ một công cụ khai thác sang Binance. Giao dịch cụ thể này đến từ tổ chức khai thác BTC nổi tiếng có tên là Poolin.
  • Theo một nhà phân tích từ  CryptoQuant,  đây là giao dịch lớn thứ 4 từ thợ đào sang sàn giao dịch trong hai tháng qua.
  • Các giao dịch trước đó có mức độ tương tự là vào ngày 12 tháng 5 (2.600 BTC), ngày 16 tháng 6 (4.700 BTC) và ngày 22 tháng 6 (5.700 BTC).
Nguồn: CryptoQuant
  • Một nhà phân tích khác từ CryptoQuant  lưu ý rằng xu hướng giảm hiện đang được duy trì. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Bitcoin đã ở gần vùng đáy theo chỉ báo MVRV.
Nguồn: CryptoQuant

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN