Thông báo về việc đổi tên fanpage thành X1k Ventures

Thân gửi các đối tác

X1K Ventures xin thông báo về việc chuyển đổi tên fanapge

Từ tháng 12/2021, chúng tôi đã đổi tên fanpage từ Be With You Go sang tên mới: X1k Ventures. Việc đổi tên fanapge này nhằm mục đích tạo ra sự đồng bộ cho thương hiệu.

Giới thiệu về X1k Ventures

X1K Ventures là một quỹ đầu chuyên về các dự án Defi, NFT, Web 3 đang ở trong giai đoạn khởi đầu tại khu vực SEA – Đông Nam Á.

Nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi là hỗ trợ các founders của những dự án blockchain tại khu vực SEA vươn ra toàn cầu với hệ sinh thái truyền thông khổng lồ.