Thông tin chi tiết về token của Onomy Protocol (NOM)

NOM là trái tim của toàn hệ sinh thái Onomy Protocol. Trong bài viết này, hãy cùng Coin68 tìm hiểu chi tiết về token này nhé! 

Thông tin chi tiết về token của Onomy Protocol (NOM)

Onomy Protocol đã truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu về một hệ sinh thái được phân cấp ngay từ ngày đầu tiên, bao gồm một kho bạc do DAO quản lý. Sau testnet thành công với 800.000+ giao dịch, Onomy hiện đang trong giai đoạn mainnet. Token NOM đóng vai trò là trái tim của toàn hệ sinh thái. Trong bài viết này, hãy cùng Coin68 tìm hiểu chi tiết về token này nhé! 

NOM là gì?

NOM có nhiều chức năng trên hệ sinh thái Onomy, gồm dùng làm phí giao dịch, phí bridge, phần thưởng staking PoS, quản trị, tài sản thế chấp…

Là một phần của Layer-1 Onomy và Arc Bridge Hub, NOM được sử dụng để trang trải các khoản phí liên quan đến các giao dịch trong hệ sinh thái. Là một chuỗi dựa trên Tendermint BFT thông qua Cosmos SDK, fee hầu như rất rẻ.

NOM được staking để bảo mật Onomy Protocol, sử dụng đồng thuận Proof-of-Stake. Phần thưởng staking được điều chỉnh tùy thuộc vào tỷ lệ staking và tỷ lệ lạm phát, được xác định trước khi ra mắt và chỉ có thể thay đổi sau khi bỏ phiếu DAO. Xem thêm về phần thưởng staking dự kiến của Onomy tại đây.

NOM trao quyền quản trị cho chủ sở hữu, bỏ phiếu các đề xuất trong Onomy DAO, bao gồm triển khai tính năng mới, tài trợ cho sáng kiến cộng đồng, marketing hoặc các thông số sản phẩm…

NOM được tích hợp thêm vào sản phẩm, chẳng hạn như Onomy Exchange. Những khoản thu này sau đó được chia sẻ với LP, để mua lại và đốt NOM làm giảm nguồn cung tổng thể theo thời gian. NOM cũng sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đưa thị trường Forex vào on-chain.

Tính khả dụng

Trước tiên, để có được NOM cần swap (hoán đổi) ETH lấy bNOM thông qua Onomy Bonding Curve, sau đó đốt bNOM bắc cầu với Onomy Network để nhận NOM mainnet.

NOM thu được có thể sử dụng cho tất cả các tiện ích đã đề cập trên. Người dùng cũng có thể kết nối NOM với các blockchain khác được tích hợp vào Arc Bridge Hub. NOM cũng sẽ có sẵn trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung trong tương lai. 

Tokenomics

Onomy có tổng cung là 100 triệu NOM, được phân phối như sau:

  • 45% dành cho kho bạc on-chain, được DAO quản lý;
  • 20% dành cho hệ sinh thái, dùng để hỗ trợ các nhà tạo lập thị trường, validator, listing, ưu đãi…;
  • 20% dành cho người ủng hộ sớm và đối tác; 
  • 15% dành cho đội ngũ dự án và cố vấn – khóa 12 tháng và vesting trong 24-36 tháng. 

Về Onomy Protocol

Onomy Protocol là một chain Cosmos Layer-1 cung cấp năng lượng cho DEX multi-chain, kết hợp pool thanh khoản AMM với giao diện người dùng sổ lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho các lệnh thị trường, giới hạn và stop, cùng với thị trường FX thông qua hệ thống mint  tài sản ổn định và cross-chain lưu trữ thông qua ví truy cập DeFi không giám sát của Onomy.