Three Arrows Capital rút 33 triệu USD giá trị stETH khỏi Curve Finance

Theo dữ liệu on-chain mới nhất, một ví của Three Arrows Capital (quỹ đầu tư vừa gặp phải những khủng hoảng thanh khoản gần đây) đã rút 33 triệu USD giá trị stETH khỏi pool của Curve.

Three Arrows Capital rút 33 triệu USD giá trị stETH khỏi Curve Finance

Trước đó, quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore này đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 07/2022. Theo những số liệu thống kê, 3AC đã rút 200 BTC, 4 triệu USDT và khoảng 4 triệu USD giá trị WETH khỏi Convex (nền tảng khuyến khích tạo lập thanh khoản cho Curve Finance).

Từ những dữ liệu của Nansen, một ví được đánh dấu là thuộc về 3AC đã không hoạt động 10 ngày kể từ khi unwrap 9 triệu USD giá trị stETH.

Three Arrows Capital là một trong những công ty gánh chịu áp lực thanh khoản nặng nề từ thị trường downtrend hiện tại. Theo hồ sơ 1157 trang từ toà án, quỹ đầu tư này đã nợ tổng cộng 2,8 tỷ USD.

>> Xem thêm: Nhìn lại dòng thời gian của “thảm hoạ” mang tên Three Arrows Capital

Tính đến thời điểm hiện tại, phía 3AC vẫn chưa có động thái bình luận nào về những tin tức mới đây.

Coin68 tổng hợp