Tiền điện tử được quy định như thế nào ở các quốc gia trên thế giới?

Hiện tại, vẫn chưa có một sự phối hợp rõ ràng nào giữa các quốc gia để cho ra đời một bộ quy định chung đối với tiền điện tử.

Tiền điện tử được quy định như thế nào ở các quốc gia trên thế giới?

Lập trường của các quốc gia và cơ quan quản lý trên thế giới rất đa dạng từ cấm hoàn toàn đối với các tài sản tài chính này hay cho phép chúng hoạt động dưới một số khuôn khổ quy định, cho đến cả những phản ứng cực đoan như cho phép giao dịch mà không có bất kỳ hướng dẫn nào.

Các chính phủ và cơ quan quản lý vẫn còn bất đồng quan điểm về việc liệu nên phân loại nó là tiền tệ hay tài sản và còn nhiều quan ngại về cách để kiểm soát nó.

Nguồn: Thomson Reuters report

Như đã nêu ở trên, phản ứng về quy định và chính sách giữa các cuộc gia có thể khác nhau, từ cởi mở hoàn toàn được như El Salvador, nơi đã chấp thuận bitcoin là đấu thầu hợp pháp, đến một cuộc đàn áp hoàn toàn như ở Trung Quốc, nơi đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với cả tiền điện tử và dịch vụ của các nhà cung cấp (thợ đào Bitcoin).

Các quốc gia như Ấn Độ thì nằm ở đâu đó ở trung gian – khi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cách tốt nhất để điều chỉnh sau một số thử nghiệm chính sách và quy định. Mỹ và Liên minh châu Âu đã chủ động trong việc cố gắng giảm bớt nhiệm vụ quản lý và các cuộc thảo luận vẫn đang được tiếp tục.

Trong khi một số các quốc gia vẫn chưa ban hành được các quy định chi tiết, thì đã có những quốc gia công nhận và xác định các loại tiền tệ này.

CANADA là một minh chứng, thông qua “Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations”, định nghĩa tiền điện tử là:

(a) bản trình bày kỹ thuật số về giá trị có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư không phải là tiền tệ pháp định và có thể dễ dàng được chuyển đổi thành tiền hoặc cho một loại tiền điện tử khác có thể dễ dàng đổi thành tiền.

Một báo cáo của Viện Thomson Reuters vào tháng 6/2021 lưu ý rằng Canada là một trong những nước chấp nhận tiền điện tử sớm và Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) thường coi tiền điện tử như một loại hàng hóa cho các mục đích của Đạo luật thuế thu nhập của quốc gia.

ISRAEL, trong “Supervision of Financial Services Law”, thì bao gồm các loại tiền điện tử trong định nghĩa tài sản tài chính. Cơ quan quản lý chứng khoán Israel đã ra phán quyết rằng tiền điện tử là một đối tượng bảo mật, trong khi Cơ quan thuế Israel xác định tiền điện tử là một loại tài sản và yêu cầu 25% tiền lãi từ vốn.

Ở ĐỨC, Cơ quan Giám sát Tài chính coi các loại tiền điện tử là “đơn vị tài khoản” (units of account), do đó nó là “công cụ tài chính” (financial instruments). Bundesbank coi Bitcoin là một token tiền điện tử vì nó không thực hiện các chức năng điển hình của một loại tiền tệ. Tuy nhiên, công dân và pháp nhân có thể mua hoặc giao dịch tiền điện tử miễn là họ phải thực hiện điều đó thông qua các sàn giao dịch và người giám sát được cấp phép bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức.

TẠI ANH, Majesty’s Revenue & Customs của Nữ hoàng không coi tài sản tiền điện tử là “currency” hay “money” (đều được dịch ra là tiền tệ), tuy nhiên lưu ý rằng tiền điện tử có một danh tính duy nhất và do đó, không thể so sánh trực tiếp với bất kỳ hình thức hoạt động đầu tư hoặc cơ chế thanh toán nào khác.

Ở MỸ, các bang có các định nghĩa và quy định khác nhau về tiền điện tử. Trong khi chính phủ liên bang không công nhận tiền điện tử là đấu thầu hợp pháp, các định nghĩa do các bang ban hành thì công nhận bản chất phi tập trung của tiền điện tử.

Ở THÁI LAN, các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số phải xin giấy phép, bị giám sát nếu có các hành vi giao dịch không công bằng và được coi là “các tổ chức tài chính” cho các mục đích chống rửa tiền. Ngân hàng cho vay lâu đời nhất của Thái Lan, Ngân hàng Thương mại Siam, đã thông báo mua 51% cổ phần của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Bitkub Online vào đầu tháng 11/2021.

Mặc dù hầu hết các quốc gia này không công nhận tiền điện tử là đấu thầu hợp pháp, nhưng họ công nhận giá trị mà các đơn vị kỹ thuật số này đại diện và công nhận chức năng của chúng như một phương tiện trao đổi, đơn vị tài khoản hoặc kho lưu trữ giá trị.

Ngoài ra, một số quốc gia đã tung ra một loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương của họ.

Nguồn: phocapblockchain