Umbrella Network (UMB) mở cổng staking 2.0

Umbrella Network chính thức mở cổng staking 2.0 với đa dạng sự lựa chọn thông qua nhiều stream staking tại staking.umb.network trên các chuỗi ETH, BSC và các biến thể ERC20 hoặc BEP20 của UMB tương ứng.

Umbrella Network (UMB) mở cổng staking 2.0

Astro Stream

Đây là pool staking mới nhất của Umbrella Network, cho phép người dùng stake rUMB1 với % phần thưởng cao hơn nhiều so với stream Polar và Hadley 2.0.

Giả sử rằng người dùng đã staking vào pool 1.0 trước đây và đã tích lũy được một số rUMB1 nhất định. Lựa chọn duy nhất của người dùng bây giờ (nếu không phải là Astro Stream) là chuyển đổi 1:1 thành UMB và thực hiện staking lại trên một trong các Stream 2.0 mới của Umbrella Network.

Còn nếu chọn staking rUMB1 vào stream Astro:

  • Người dùng có thể bắt đầu kiếm phần thưởng rUMB2 ngay giống như các stream 2.0 khác.
  • % rUMB2 của người dùng sẽ cao gấp 1,5 – 2,2 lần so với stream Hadley 2.0.
  • Phần thưởng rUMB1 gốc đã staking sẽ được trả lại cho người dùng vào cuối thời gian khóa dưới dạng rUMB1 hoặc rUMB2, nếu ngày mở khóa của người dùng xảy ra sau khi rUMB2 có thể đổi được.

Staking trên Astro Stream thuộc biến thể “Locked Staking” với thời gian khóa 6 hoặc 12 tháng tùy chọn. Phần thưởng đã nhận (rUMB2) có thể được claim và rút bất kỳ lúc nào, nhưng số token staking chính sẽ bị khóa trong 6 hoặc 12 tháng.

Khóa rUMB1 trong 12 tháng sẽ kiếm được nhiều phần thưởng hơn 2,2 lần so với việc khóa 6 tháng là 1,5 lần.

Cũng cần lưu ý rằng Astro Stream có 2 biến cố định:

  • Hệ số nhân (lần lượt là 1,5 lần và 2,2 lần đối với khóa 6 tháng và 12 tháng).
  • Phần thưởng của stream Hadley và Polar được cố định.

Hadley Stream

Hadley Stream cho phép người dùng staking single-side UMB nhận phần thưởng rUMB, sau này có thể được chuyển đổi 1:1 thành UMB. Với sự ra mắt của Hadley Stream 2.0, giờ đây người dùng có thể staking UMB để nhận thưởng rUMB2. Bên cạnh sự thay đổi này, Hadley 2.0 có các tính năng tương tự như Hadley 1.0.

Cần lưu ý rằng khi Hadley Stream 2.0 bắt đầu hoạt động, việc phát thải rUMB1 từ Hadley Stream 1.0 sẽ chấm dứt ngay lập tức. Mặc dù vậy, các rUMB1 chưa được xác nhận và UMB đã staking sẽ vẫn an toàn – nhưng UMB được staking trong các vault 1.0 giờ đây sẽ không còn kiếm được bất kỳ phần thưởng nào nữa.

Để bắt đầu staking trong Hadley Stream 2.0 (và để kiếm được phần thưởng rUMB2), người dùng cần staking mới UMB từ bất kỳ địa chỉ ví nào được hỗ trợ vào stream mới.

Polar Stream

Polar Stream là pool staking ETH-UMB hoặc BNB-UMB LP truyền thống hơn.

Giống như Hadley Stream, Polar Stream 1.0 sẽ ngừng phát thải ra rUMB1. Mặc dù vậy, số rUMB1 chưa có người nhận và các LP đã staking sẽ vẫn an toàn nhưng cũng sẽ không kiếm được bất kỳ phần thưởng nào nữa.

Để bắt đầu staking trên Polar Stream 2.0 và phần thưởng rUMB2, người dùng sẽ cần staking mới LP của mình từ bất kỳ địa chỉ ví nào được hỗ trợ trên BSC hoặc ETH.

Lưu ý về cách hoạt động của Pool Staking 

Khi xây dựng một pool staking, dự án cần phải ký quỹ một số lượng cố định token theo logic được lập trình vào pool.

Ví dụ: trong một pool vay-cho vay, việc phát hành phần thưởng có thể dựa trên thời gian, logic để phát ra trên DEX dựa trên hoạt động giao dịch… Các pool staking của Umbrella Network cho ra phần thưởng hàng ngày có nghĩa là lượng phần thưởng phát ra dựa trên thời gian.

Vì số lượng token dành riêng làm phần thưởng được cố định và cần phải được gửi trước khi pool được hoạt động, khi số lượng người staking tăng lên, % phần thưởng sẽ giảm tương ứng.

Trong vòng kết nối DeFi, đây là động cơ khuyến khích những người gia nhập nền tảng sớm.

Đối với Umbrella Network, điều quan trọng cần lưu ý là đây là lý do tại sao % lợi nhuận khi staking trên cả ba stream – Polar Stream 2.0, Hadley Stream 2.0 và stream Astro mới sẽ dao động phản ánh số lượng token được staking.

Tuy nhiên, Umbrella Network đảm bảo là phần thưởng trên Astro Stream sẽ cao hơn 1,5 lần (cao hơn 50%) so với Hadley Stream nếu người dùng chọn khóa rUMB1 trong 6 tháng hoặc 2,2 lần (cao hơn 100%) trong 12 tháng.

Về Umbrella Network

Umbrella Network là một nền tảng Oracle thuộc quyền sở hữu cộng đồng với khả năng mở rộng linh hoạt và tiết kiệm chi phí dành cho DeFi và cộng đồng blockchain. Công nghệ Layer 2 của Umbrella đang ứng dụng những cải tiến mới nhất trên nền tảng Merkle Tree để ghi nhận nhiều điểm dữ liệu trên cùng 01 giao dịch trên chuỗi; chính vi vậy nó cho phép việc phân phối dữ liệu một cách an toàn, tiết kiệm và chính xác cho các hợp đồng thông minh. Umbrella tin rằng việc xây dựng một dự án Oracle cộng đồng không chỉ mang tính khả thi mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo nên một hệ thống tài chính phi tập trung đích thực.

Tham gia cộng đồng Umbrella Việt Nam để cập nhật thông tin mới nhất: Kênh thông báo | Kênh thảo luận