Ví Coinbase bổ sung hỗ trợ cho hệ sinh thái Solana

Coinbase Wallet, ví self-custody của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã thêm hỗ trợ cho Solana vào Chrome extension của nó.

Người dùng Ví Coinbase hiện có thể lưu trữ, gửi và nhận các token dựa trên Solana (SOL) từ tiện ích mở rộng trình duyệt của ví.

SPL Token hiện là tài sản tiền điện tử không tương thích với Ethereum đầu tiên trên Ví Coinbase.

Coinbase Wallet có vẻ sẽ thêm hỗ trợ Solana cho các ứng dụng di động của mình, nhưng hiện không có lịch trình cụ thể.

Sàn giao dịch Coinbase cam kết sẽ sớm có thêm nhiều tích hợp cho Solana, bao gồm hỗ trợ cho các NFT dựa trên Solana.

Sắp tới là khả năng cắm Ví Coinbase vào các ứng dụng phân quyền Solana (dapp).

Ứng dụng và tiện ích mở rộng trình duyệt trước đây của Coinbase chỉ giới hạn ở các mạng Máy ảo Ethereum như Polygon, BNB Chain và Avalanche.

Người phát ngôn cho biết ví có hơn 13 triệu người dùng trên các ứng dụng di động và tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome.

Ví Coinbase cạnh tranh trực tiếp với các ví khác như MetaMask.