WAVES thu lại 9 USD sau khi tăng 140%: 5 altcoin tăng nhiều nhất hàng tuần

Hãy cùng xem xét năm loại tiền điện tử tăng mạnh nhất vào tuần trước, cụ thể hơn là từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7.

Các loại tiền điện tử này là:

  1. Waves (WAVES): 116,47%
  2. Cardano (ADA): 25,70%
  3. Internet Computer (ICP): 23,65%
  4. Stellar (XLM): 21,56%
  5. Heli (HNT): 20,42%

WAVES

WAVES đã giảm kể từ khi đạt mức giá cao nhất mọi thời đại là 63,88 USD vào ngày 31 tháng 3. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là 4,13 USD vào ngày 29 tháng 5. Sau đó, nó bắt đầu một phong trào tăng mạnh vẫn đang tiếp diễn.

Kể từ mức thấp nhất vào ngày 29 tháng 5, WAVES đã tăng 140% và lấy lại khu vực ngang 9 USD trong quá trình này.

Nếu sự gia tăng tiếp tục, mức kháng cự ngang gần nhất là 16 USD trong khi mức kháng cự Fib gần nhất là 27 USD.

Biểu đồ WAVES/USDT theo TradingView

ADA

ADA đã tăng lên bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 12 tháng 5. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là có khả năng xảy ra sự cố.

Vào ngày 31 tháng 5, giá đã bị từ chối bởi đường kháng cự của kênh (biểu tượng màu đỏ) và đã giảm kể từ đó. Nó hiện đang giữ ở phía trên đường giữa kênh (vòng tròn màu đỏ). Việc giảm xuống dưới mức này sẽ cho thấy rằng sắp có sự cố và giá thấp hơn.

Biểu đồ ADA/USDT theo TradingView

ICP

ICP đã giảm kể từ khi bị từ chối vào ngày 2 tháng 6 (biểu tượng màu đỏ). Xu hướng giảm giá đã xác nhận khu vực 9,40 USD là mức kháng cự.

Nếu mức giảm tiếp tục, mức hỗ trợ gần nhất sẽ là 7,70 USD, được tạo bởi một đường hỗ trợ tăng dần.

Biểu đồ ICP/USDT theo TradingView

XLM

XLM đã giảm xuống dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 4 tháng 4. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là 0,10 USD vào ngày 12 tháng 5.

XLM đã bật lên sau đó và thoát ra khỏi đường kháng cự vào ngày 30 tháng 5.

Nó hiện đang cố gắng thoát ra khỏi vùng kháng cự 0,155 USD. Nếu nó thành công trong việc làm như vậy, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 0,187 USD.

Biểu đồ XLM/USDT theo TradingView

HNT

HNT đã giảm xuống bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 7 tháng 11. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp 6,24 USD vào ngày 12 tháng 5.

Giá bật lên sau đó, dường như tạo ra mô hình hai đáy. Nhưng nó đã bị từ chối bởi vùng kháng cự 10 USD vào ngày 30 tháng 5 (biểu tượng màu đỏ) và đã giảm kể từ đó. Vùng 10 USD cũng trùng với đường kháng cự giảm dần nói trên.

Cho đến khi HNT tìm cách đòi lại cả hai, xu hướng này không thể được coi là tăng giá.

Biểu đồ HNT/USDT theo TradingView

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: ADAHNTICPWavesXLM